Stopy Procentowe w Szwajcarii: Analiza sytuacji ekonomicznej i monetarnej z 14 grudnia 2023

W najnowszym przeglądzie sytuacji ekonomicznej i monetarnej, Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) ogłosił utrzymanie swojej głównej stopy procentowej na poziomie 1,75%

Bank utrzymuje tę stopę jako wskaźnik kierunkowy, a depozyty banków przechowywane w SNB są oprocentowane według tej stopy, do określonego poziomu. Powyżej tego poziomu oprocentowanie wynosi 1,25%.

Ponadto, Bank Narodowy jest gotów aktywnie interweniować na rynku walutowym w razie potrzeby.

Mimo że presja inflacyjna nieco osłabła w ostatnim kwartale, pozostaje silne poczucie niepewności. Dlatego Bank Narodowy będzie nadal uważnie obserwować sytuację i dostosuje, jeśli to konieczne, swoją politykę monetarną, aby utrzymać inflację w średnim okresie w ramach stabilnego zakresu cen.

W listopadzie wskaźnik inflacji wynosił 1,4%, co jest nieco niższym poziomem niż w poprzednich miesiącach. Ten spadek wynika głównie z hamowania wzrostu cen towarów i usług turystycznych. Niemniej jednak można się spodziewać pewnego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach z powodu zwyżek cen energii elektrycznej, czynszów i podwyższenia podatku VAT.

Nowa prognoza inflacji SNB jest niższa niż ta z września. Krótkoterminowo wynika to z tego, że ostatni wzrost inflacji był poniżej prognoz. Średnioterminowo jest to spowodowane spadkiem presji inflacyjnej ze strony innych krajów oraz lekkim złagodzeniem efektów drugiego etapu. Przez cały okres prognozy inflacja utrzymuje się w ramach stabilnego zakresu cen (patrz wykres). Średnio roczna prognoza wynosi 2,1% na rok 2023, 1,9% na rok 2024 i 1,6% na rok 2025 (patrz tabela). Zakłada to utrzymanie stałej stopy procentowej SNB na poziomie 1,75% przez cały okres prognozy.

Nadchodzące kwartały przynoszą umiarkowane perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. Oczekuje się, że presja inflacyjna będzie nadal maleć. Silna niepewność nadal wpływa na ten scenariusz dla światowej gospodarki. Inflacja może pozostać wysoka w niektórych krajach, co może wymagać kolejnego zaostrzenia polityki monetarnej. Podobnie, sytuacja energetyczna w Europie może stać się problematyczna w tym sezonie zimowym, a napięcia geopolityczne mogą się zwiększyć. Dlatego nie można wykluczyć, że wzrost gospodarczy na świecie zwolni bardziej niż przewidywano.

W Szwajcarii, Produkt Krajowy Brutto (PKB) odnotował umiarkowany wzrost w trzecim kwartale. Usługi kontynuowały ekspansję, ale tworzenie wartości w przemyśle utknęło w miejscu. Bezrobocie lekko wzrosło, a wykorzystanie zdolności produkcyjnych gospodarki było tylko nieco wyższe niż długoterminowa średnia.

W nadchodzących kwartałach wzrost gospodarczy w Szwajcarii powinien być umiarkowany z powodu słabości popytu zagranicznego i bardziej restrykcyjnych warunków finansowania. Szacuje się, że PKB Szwajcarii wzrośnie o około 1% w tym roku. Na rok 2024, Szwajcarski Bank Narodowy zakłada wzrost w przedziale od 0,5% do 1%. W tym kontekście prawdopodobne jest kontynuowanie stopniowego wzrostu bezrobocia i lekkie ograniczenie wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Podobnie jak w przypadku gospodarki światowej, prognoza dla Szwajcarii otoczona jest dużą niepewnością. Głównym ryzykiem jest bardziej wyraźny spadek koniunktury za granicą. Co do rynków hipotecznych i nieruchomości, ich wzrost wyraźnie zwolnił w ostatnich kwartałach, ale wciąż wykazują pewne podatności do zmienności.

 

W kwestiach zakupu nieruchomości w Szwajcarii dla osób mieszkających na stałe w Szwajcarii lub w przypadku zainteresowania porównaniem kredytu hipotecznego w Szwajcarii zapraszamy do kontaktu .