Stan rynku nieruchomości w Szwajcarii na dzień 01.06.2024

Na dzień 1 czerwca 2024 roku, rynek nieruchomości w Szwajcarii charakteryzuje się stabilnością i umiarkowanym wzrostem cen. W pierwszym kwartale 2024 roku ceny domów wzrosły o 0,3%, a ceny mieszkań o 0,4%. Chociaż wzrost ten jest stosunkowo niewielki w porównaniu z historycznymi trendami, odzwierciedla on stabilność rynku nieruchomości w obliczu globalnych wyzwań ekonomicznych​

Transakcje na rynku nieruchomości wykazują oznaki stabilizacji po znaczącym spadku spowodowanym wzrostem stóp procentowych. Mimo że liczba transakcji spadła o 3% w skali kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy, obniżenie stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy może wkrótce przyczynić się do ożywienia rynku​

Regionalne zróżnicowanie cen jest znaczące. Miasta takie jak Lozanna i Berno doświadczyły silniejszego wzrostu cen mieszkań, podczas gdy w Genewie i Zurychu wzrost był bardziej umiarkowany. Kantony o niskich podatkach, takie jak Zug, Schwyz, Uri i Glarus, przyciągają inwestorów dzięki korzystnym politykom podatkowym, co prowadzi do znacznego wzrostu cen nieruchomości w tych regionach​

Rynek wynajmu jest pod presją, z rosnącymi cenami wynajmu i zmniejszającą się dostępnością mieszkań. W związku z podwyżką stóp procentowych oczekuje się dalszego wzrostu czynszów, co stanowi wyzwanie dla najemców w kontekście rosnących kosztów energii i innych wydatków​

Podsumowując, rynek nieruchomości w Szwajcarii na początku 2024 roku jest stabilny z umiarkowanym wzrostem cen i pewnymi wyzwaniami związanymi z dostępnością mieszkań na wynajem. Perspektywy na przyszłość są umiarkowanie optymistyczne, szczególnie w kontekście dalszych potencjalnych obniżek stóp procentowych, które mogą stymulować popyt na nieruchomości​