Ocena polityki pieniężnej z 21 marca 2024 przez Narodowy Bank Szwajcarii

Szwajcarski Bank Narodowy łagodzi politykę pieniężną i obniża stopę polityki SNB do 1,5%.

Szwajcarski Bank Narodowy obniża stopę polityki SNB o 0,25 punktu procentowego do 1,5%. Zmiana obowiązuje od jutra, 22 marca 2024 roku.  SNB pozostaje również gotowy do aktywnego uczestnictwa na rynku walutowym w razie potrzeby. Łagodzenie polityki pieniężnej stało się możliwe, ponieważ walka z inflacją w ciągu ostatnich dwóch i pół roku w Szwajcarii była skuteczna. Od kilku miesięcy inflacja w Szwajcarii ponownie spadła poniżej 2% i znajduje się w przedziale, który SNB czyli Narodowy Bank Szwajcarii utożsamia z stabilnością cen. Zgodnie z nową prognozą inflacja prawdopodobnie będzie się również utrzymywać w tym przedziale w najbliższych latach. Decyzja Banku Szwajcarii uwzględnia obniżone „ciśnienie” inflacyjne oraz aprecjację franka szwajcarskiego w okresie ostatniego roku. Obniżka stopy polityki wspiera również aktywność gospodarczą.

Dzisiejsze łagodzenie zapewnia zatem odpowiednie warunki monetarne. SNB będzie nadal śledzić rozwój inflacji z bliska i w razie potrzeby dostosuje ponownie swoją politykę pieniężną, aby zapewnić, że inflacja pozostanie w przedziale zgodnym ze stabilnością cen w średnim okresie. Inflacja spadła dalej od początku roku i wyniosła 1,2% w lutym. Spadek ten był spowodowany niższą inflacją towarów. Inflacja jest obecnie napędzana przede wszystkim przez wyższe ceny usług krajowych. Nowa warunkowa prognoza inflacji jest znacznie niższa niż w grudniu. W krótkim okresie jest to przede wszystkim spowodowane tym, że dynamika cen w niektórych kategoriach towarów spowolniła się szybciej niż oczekiwano w grudniu. Na całym horyzoncie prognozy, warunkowa prognoza inflacji mieści się w przedziale stabilności cen. Prognoza zakłada średnią roczną inflację na poziomie 1,4% w 2024 roku, 1,2% w 2025 roku i 1,1% w 2026 roku. Prognoza opiera się na założeniu, że stopa polityki SNB wynosi 1,5% przez cały horyzont prognozy

Globalna gospodarka rosła umiarkowanie w czwartym kwartale 2023 roku. Po gwałtownym spadku w wielu krajach w 2023 roku, inflacja zmniejszała się w ostatnich miesiącach nieco wolniej. Wiele krajów nadal ma inflację powyżej celów banków centralnych. W tym kontekście wiele banków centralnych na razie nie zmienia swojej restrykcyjnej polityki pieniężnej. Globalny wzrost gospodarczy prawdopodobnie pozostanie umiarkowany w nadchodzących kwartałach. Inflacja będzie prawdopodobnie nadal spadać, przede wszystkim z powodu restrykcyjnej polityki pieniężnej. Ten scenariusz dla globalnej gospodarki jest nadal narażony na znaczne ryzyka. Inflacja może pozostać podwyższona na dłużej w niektórych krajach, co wymusi bardziej restrykcyjną politykę pieniężną niż oczekiwano w scenariuszu podstawowym. Również napięcia geopolityczne mogą się zwiększyć. Nie można więc wykluczyć, że aktywność gospodarcza na świecie będzie słabsza niż zakładano.

W swojej bieżącej analizie Pictet uważa, że ​​”znaczne obniżenie prognoz inflacji przez SNB” oraz dzisiejsza decyzja „stanowią jasne sygnały wskazujące, że SNB przeprowadzi nowe łagodzenie w ciągu najbliższych kwartałów”. Frederik Ducrozet, główny analityk makroekonomiczny w Pictet Wealth Management, uważa, że ​​jeśli inflacja pozostanie zgodna z nowymi prognozami, SNB może obniżyć stopy procentowe w czerwcu.

Ta decyzja uwzględnia również aprecjację franka szwajcarskiego w okresie ostatniego roku i powinna wesprzeć wzrost – analizuje bank Bonhôte. „Frank szwajcarski znacząco zyskał na wartości wobec dolara i euro, przyczyniając się do zmniejszenia presji na ceny importowane, ale tworząc poważne trudności dla eksporterów, którzy już zmagają się z osłabieniem aktywności w Niemczech i Chinach”, zauważa jego dyrektor inwestycyjny, Julien Stähli.

Ze strony rynku nieruchomości jest to też bardzo dobra informacja ponieważ stabilna sytuacja oraz pozytywne prognozy sprawią ,że ceny nieruchomości będą dalej rosły ,a koszty kredytów hipotecznych będą niskie w najbliższych latach co pozwoli zachować dla osób prywatnych więcej oszczędności.

Szwajcaria