Reforma AVS 21 w Szwajcarii: Co się zmienia od stycznia 2024 roku w kwestiach emerytalnych w Szwajcarii.

Data wpisu i danych na dzień 15 stycznia 2024

W dniu 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie reforma AVS 21 w Szwajcarii. Nowe przepisy dotyczące pierwszego filara systemu zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii czyli AHV/AVS mają na celu zharmonizowanie wieku emerytalnego, elastyczność w wypłacaniu renty oraz zwiększenie składki VAT na cele finansowania AVS. Oto główne zmiany, które czekają mieszkańców Szwajcarii.

1. Harmonizacja wieku emerytalnego:

Nowe przepisy ujednolicają wiek emerytalny (wcześniej zwany wiekiem normalnym emerytury) na poziomie 65 lat dla kobiet i mężczyzn.
Od 1 stycznia 2025 roku wiek emerytalny kobiet zostanie podnoszony co roku o trzy miesiące, z 64 lat do 65 lat.
Od 2028 roku obowiązywać będzie jednolity wiek emerytalny dla obu płci, wynoszący 65 lat.

2. Wiek przejściowy dla kobiet urodzonych między 1961 a 1969 rokiem:

Kobiety tej generacji otrzymają „odszkodowanie” finansowe za podniesienie wieku emerytalnego, a mają do wyboru dodatek do renty lub wcześniejszą emeryturę.

3. Dodatek do renty dla generacji przejściowej (dla osób urodzonych w 1961 -1969):

Kobiety pracujące do nowego wieku emerytalnego otrzymają dożywotni dodatek do renty, uzależniony od dochodu.

4. Wczesna emerytura dla generacji przejściowej:

Istnieje opcja wcześniejszej emerytury od 62. roku życia z obniżkami renty, zależnymi od średniego rocznego dochodu.

5. Elastyczność w wieku emerytalnym:

Mężczyźni i kobiety mogą teraz otrzymywać rentę emerytalną elastycznie w przedziale wieku od 63 do 70 lat.
Ubezpieczeni mogą wybierać, czy pobierać tylko część renty między 63 a 65 rokiem życia, z trwałymi obniżkami w przypadku wcześniejszej emerytury.

6. Wspieranie pracy po 65. roku życia:

Osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego płacą składki na ubezpieczenie społeczne na swoje wynagrodzenie.
Składki te stanowią teraz podstawę renty, zachęcając do kontynuowania pracy po 65. roku życia.

7. Wpływ na drugi filar czyli BV/LPP:

Instytucje drugiego filara muszą teraz oferować wypłatę środków z tego filaru od 63. roku życia oraz możliwość opóźnienia do 70. roku życia w kwestii LPP/BVG.

8. Dodatkowe finansowanie przez podatek VAT w Szwajcarii:

Oprócz podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzono także zwiększenie stawek podatku VAT o 0,4 punktu procentowego (stawki normalne) i 0,1 punktu procentowego (stawki ulgowe, stawki specjalne dla zakwaterowania).
Dodatkowe wpływy z podatku VAT są przekazywane na finansowanie AVS/AHV czyli I filaru w Szwajcarii.
Nowe zasady mają na celu zapewnienie stabilności pierwszego filara systemu zabezpieczenia społecznego, AVS, aż do 2030 roku. Zmiany te wprowadzone są w odpowiedzi na wybór mieszkańców Szwajcarii w referendum z 25 września 2022 roku.