Opłacanie rachunku składki medycznego ubezpieczenia w Szwajcarii, składanie rachunku za usługi medyczne lub zrozumienie zestawienia świadczeń medycznych w Szwajcarii : znajdź odpowiedzi na swoje pytania związane z rachunkami i płatnościami.

Faktury za składki

Płacąc fakturę za składkę, płacisz za ubezpieczenie, które wykupiłeś w ramach swojej polisy. Jeśli przysługuje Ci obniżka składki, pojawia się ona bezpośrednio na wyciągu ze składki. (obniżka może być przyznana automatycznie lub należy składać odpowiedni wniosek osobiście zależy to od funkcjonowania danego kantonu)

Jak opłaca się faktury za składki ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii (Krankenkasse, caisse maladie)?

Jak wolisz płacić rachunki za ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii? Zalecamy zrobienie tego online i jak najbardziej automatycznie ,aby nie tracićczasu co miesiąc na tego typu opłąty. Oszczędza to czas, środowisko i jest bezpłatne. Rzeczywiście, płatności na poczcie generują koszty rzędu kilku milionów franków rocznie.

Polecenie Zapłaty (LSV) / Polecenie Zapłaty (DD)

Upoważniasz  do obciążania Twojego rachunku kwotą faktury w terminie jej płatności, dzięki czemu nie musisz się martwić o płatność.

e-rachunek/e-bill

Fakturę otrzymujesz bezpośrednio w swojej bankowości elektronicznej i oszczędzasz czas i papier. Płatność faktury odbywa się kilkoma kliknięciami, bez konieczności żmudnego wpisywania numeru referencyjnego. W przypadku sporu możesz odmówić wystawienia faktury w swojej bankowości elektronicznej. Najczęściej wchodzisz na swój e-banking i w zakłądce „e- bill”  możesz dodać faktury ,ubezpieczeńlub innych usługodawców tak,aby przychodziły online bezpośrednio na e-banking Twojego banku w Szwajcarii.

Potwierdzenie płatności z kodem QR

Fakturę otrzymujesz pocztą lub cyfrowo w formacie PDF na swoje konto online. Do płatności zawsze używaj oryginalnego dokumentu wpłaty. QR-rachunek jeszcze bardziej ułatwia płacenie. Dzieje się tak, ponieważ kod QR na fakturze zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące płatności. Pozwoli to uniknąć błędów w kwestii opłaty rachunków za ubezpieczenia zdrowotne (krankenkasse, caisse maladie) w Szwajcarii.

Rachunki za usługi medyczne jak to wygląda w Szwajcarii ?

Usługodawca (lekarz, szpital, apteka, terapeuta itp.) może wystawiać swoje faktury na dwa sposoby:
  • Faktura jest przeznaczona dla Ciebie (tiers garant)
    Sprawdź i opłać fakturę, a następnie wyślij ją do Ubezpieczyciela przez aplikację , stronęubezpieczyciela lub pocztą w celu zwrotu kosztów. Ubezpieczyciel zwróci Ci kwotę pomniejszoną o udział w kosztach. Otrzymasz od nas zestawienie .
  • Faktura jest wysyłana do ubezpieczyciela w Szwajcarii bezpośredno (tiers payant)
    Ubezpieczeciel płaci rachunek. Następnie otrzymasz zestawienie świadczeń i zobaczysz wysokość swojego wkładu kosztów czyli franszyzy i jej zestawienie po ostatniej fakturze. Możesz poprosić o kopię faktury bezpośrednio od jej wystawcy !

Na polisie ubezpieczeniowej każdego ubezpieczyciela oraz na ich stronie internetowej mamy nr telefonu w sprawach świadczeń oraz płatności.