Dla każdej osoby pracującej w Szwajcarii bardzo ważne jest mieć odpowiednią ilość środków na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Często więc zdarza się, że otrzymując wypłatę, a następnie wyciąg do niej (tzw. Lohnabrechnung) zastanawiamy się dlaczego co miesiąc tyle pieniędzy jest nam „zabieranych”? O ile odciągnięcia na AHV czy BVG czy ALV są logiczne (w końcu to na naszą przyszłość[*]), o tyle inne, takie jak Quellensteuer, stosunkowo wysokie w porównaniu do innych (w zależności oczywiście od sytuacji życiowej i kantonu) może przyprawić o ból głowy

Czym więc tak właściwie jest ten cały Quellensteuer/Impot a la source? Czy jest to podatek w Szwajcarii? Dlaczego jest pobierany? Co możemy na tym zyskać? To najczęściej pojawiające się pytania.

Quellensteuer, jest to tzw. „podatek u źródła”, czyli podatek, który jest potrącany w Szwacarii bezpośrednio z dochodu.

Do opłacania podatku od źródła zobowiązane są osoby, które:

  1. są rezydentami podatkowymi w Szwajcarii i nie posiadają jeszcze pozwolenia na pobyt C (Niederlassungsbewilligung C/ Permit C) lub
  2. nie mają rezydencji podatkowej w Szwajcarii dla swoich dochodów (osoby dojeżdżające do pracy za granicą, rezydenci tygodniowi, prelegenci, sportowcy, artyści itp.).

W przypadku osób pracujących w Szwajcarii, ale mających rezydencję podatkową poza nią, wymagana jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Szwajcarią a krajem zamieszkania.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że osoby z pozwoleniami na pracę innymi niż wyżej wspomniane Niederlassungsbewilligung C/ Permit C nie muszą same składać zeznania podatkowego w Szwacarii ponieważ składka podatkowa jest co miesiąc potrącana przez pracodawcę bezpośrednio z dochodu brutto. To pracodawca opłaca podatek bezpośrednio do właściwego organu podatkowego w Szwajcarii.

I tutaj może pojawić się pewna wątpliwość. Dlaczego występują różnice w odciągnięciach, jeśli pracujemy na podobnym stanowisku i otrzymujemy podobne wynagrodzenie? Od czego więc zależy jego wysokość? A mianowicie, podatek u źródła jest obliczany na podstawie dochodu brutto, stanu cywilnego i kantonu zamieszkania lub pracy. Może się ona również zmieniać z roku na rok. Dzięki różnym stronom internetowym można w ciągu dosłownie chwili obliczyć sobie samemu, ile podatku trzeba zapłacić.

No dobrze. W sumie wszystko jest zrozumiałe. Trzeba płacić to trzeba. Tylko skoro w przypadku AHV, BVG czy ALV otrzymujemy pewne korzyści, to czy w przypadku z podatkiem od źródła jest podobnie? Odpowiedź brzmi – OCZYWIŚCIE, że TAK.

Każdy z nas może starać się o zwrot podatku. Jest to pewna część, którą możemy uzyskać składając roczne zeznanie podatkowe. Ale UWAGA nie dla każdego jest to opłacalne.

Znamy to dobrze jeśli mieliśmy okazję pracować w Polsce lub nasi bliscy pracowali: na początku roku wszyscy składają zeznanie podatkowe za rok ubiegły, a następnie liczą na zwrot podatku od wynagrodzenia.

Co więc mogę zawrzeć w deklaracji podatkowej i jakich odliczeń mogę się domagać w związku z potrąceniem podatku u źródła?

Rodzaj i wysokość odliczeń różni się znacznie w zależności od kantonu. Najlepiej dopytać dokładniej lokalny urząd podatkowy o szczegóły, jednakże w większości kantonów współwystępują następujące odtrącenia:

  1. Zwrot podatku z tytułu kosztów kształcenia, dokształcania. O koszty dalszego kształcenia można się ubiegać, jeśli sprzyjają one wykonywaniu zawodu. Nie obejmują one jednak kosztów szkoleń (np. praktyk, szkoły lub studiów). Rozróżnienie to jest czasami trudne i bardzo subtelne, więc aby mieć większe poczucie bezpieczeństwa, czy akurat w naszym kantonie dana forma kształcenia jest akceptowana, warto dopytać odpowiednie organy administracji podatkowej.
  2. Zwrot podatku z tytułu dojazdu do pracy. Co prawda jeśli chodzi o odpis z tytułu dojazdu do pracy, pracownicy mogą odliczyć koszty podróży tylko w przypadku korzystania z transportu publicznego. I często są z góry narzucone limity (Np. W kantonie Zurych, muszą one wynosić co najmniej 2 100 CHF rocznie).

Osoby dojeżdżających do pracy własnym samochodem, mogą jedynie odliczyć koszty podróży do kwoty biletu komunikacji miejskiej. Kilometry samochodowe są rozpoznawane tylko pod pewnymi warunkami. (Np. W kantonie Aargau akceptowane są zwroty kosztów dojazdów do pracy samochodem, jeśli pozwala to zaoszczędzić ponad godzinę w porównaniu do transportu publicznego, a rocznie wynosi 20.000 km).

  1. Zwrot podatku z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych. Wpłaty, których dokonaliśmy do 3.Säule 3a podlegają odliczeniu. Podobnie, zakupy z funduszu emerytalnego (2. Säule) w celu pokrycia luk w rezerwach (temat troszkę bardziej skomplikowany, który może w przyszłości także postaramy się przybliżyć).

Uwaga W roku 2020 pracownicy, zatrudnieni normalnie u pracodawcy, którym co miesiąc odciągane są składki na BVG (2.Saule/ Pensionskasse) a posiadający dodatkowo 3.Saule 3a mogą odliczyć maksymalną kwotę w wysokości CHF 6’826.- w przypadku osób samozatrudnionych, nie opłacających Pensionskasse, a posiadających zabezpieczenie w postaci 3. Saule 3a kwota maksymalna wynosi max 20% dochodów netto i nie może przekraczać CHF 34’128.-

UWAGA: Tutaj nie dla każdego będą interesujace te same rozwiązania. Natomiast im więcej zarabiamy tym cała „układanka” finansowo ubezpieczeniowa jest warta analizy .

  1. Zwrot podatku z tytułu świadczeń alimentacyjnych. W tym przypadku na szczęście sprawa jest stosunkowo prosta. Alimenty dla byłych partnerów i dzieci mogą być ociągnięte bez problemu, natomiast koszty rozwodu już nie.
  2. Zwrot podatku z tytułu opieki nad dzieckiem. Rodzice mogą w deklaracji podatkowej odpisać koszta poniesione przez nich w związku z opieką nad dziećmi. Mowa tutaj także o żłobkach, przedszkolach, „Tagesmütter“,a także Au-pair (w tym przypadku jednak do ok 50%).

Prawo do odliczenia obejmuje także  rekompensatę za opiekę i wszelkie inne dodatkowe koszty, jednakże nie obejmuje kosztów utrzymania dziecka, takich jak wyżywienie i zakwaterowanie. W przypadku np. szkół dziennych i z internatem można ubiegać się o zwrot kosztów za część opieki nad dziećmi. W zależności od jednostki podatkowej mogą występować pewne różnicie w kwocie i akceptowanej formie sprawowania opieki, więc warto o szczegóły dopytać w administracji podatkowej odpowiedniej miejscu zamieszkania.

  1. Zwrot podatku z tytułu poniesionych kosztów leczenia i wydatków na lekarzy. Koszty leczenia i wydatki na lekarzy uwzględniane są przez organy podatkowe tylko powyżej pewnego poziomu – koszta te muszą być wyższe niż 4 procent dochodu brutto. Odliczeniu od podatku nie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczalnie przysyłają swoim klientom zazwyczaj na początku roku podsumowanie poniesionych przez klientów kosztów w roku poprzednim. Jeśli jednak nie otrzymało się takiego pisma, może bez problemu zwrócić się do swojego ubezpieczyciela i o nie poprosić.

  1. Zwrot podatku z tytułu odsetek od kredytu tzw. Schuldzinsen. Każdy, kto spłaca małą/lub większą pożyczkę lub kredyt, może jako dłużnik, zadeklarować odsetki od pożyczki, które zostały poniesione w ciągu roku w swojej deklaracji podatkowej.
  2. Zwrot podatku z tytułu darowizn. Darowizny i składki członkowskie na rzecz organizacji non-profit podlegają odliczeniu. Jednak kantony wyznaczyły minimalne limity – często zaczynając od łącznej kwoty 100 CHF.

Aby skorzystać z możliwości rozliczenia i zwrotu podatku należy (najczęściej do końca marca, jednak w zależności od Kantonu mogą występować pewne różnice) złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy (kanton Bern).  Następie otrzymujemy właściwe formularze, które możemy wypełnić samodzielnie lub korzystając z pomocy biura podatkowego wraz z ostateczną datą ich dostarczenia.

Wypełnione formularze wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami odsyłamy lub zanosimy do urzędu skarbowego kantonu zamieszkania (można także skorzystać z pomocy Steuerverwaltung, które znajdują się zazwyczaj w każdej większej gminie, a tam razem z panią przyjmującą deklarację możemy jeszcze skontrolować czy aby na pewno wszystko poprawnie zostało wypełnione). W kantonie Bern swoją deklarację podatkową można także złożyć drogą elektroniczną, wykorzystując do tego platformę TaxMe-Online.

Następnie Organ Podatkowy sprawdza wniosek, wysyła do podatnika zawiadomienie i zwraca kwotę.

Mam nadzieję, że chociaż troszkę, w łatwy i przyjemny sposób przybliżyliśmy Wam kwestię związaniem z Quellensteuer czyli podatkami w Szwajcarii. Oczywiście wiemy, że poruszone przez Nas kwestie nie wyczerpują tematu całkowicie. Dobrym źródłem informacji (oczywiście w zależności od stopnia zaawansowania języka) są oficjalne strony internetowe, między innymi Kantolnych Steuerverwaltung lub osób zajmujących się działalnością podatkową.

Biorąc pod uwagę specyfikę kantonalną warto dopytać o więcej. Dla osób ,które zarabiają więcej niż 120 00 chf rocznie w większości przypadków niezależnie od posiadanego pozwolenia należy złożyć deklarację podatkową.

W kwestiach III filaru i produktów finansowych odliczanych od podatku zapraszamy . Nie zajmujemy się samym rozliczeniem podatkowym.

Kontakt

Autor: Anna Mutz/Maciek Jasiczak

[*] w kwestii przypomnienia:

AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung Sozialversicherung) – emerytura 1.Säule, ubezpieczenie wypadkowe, od inwalidztwa i macierzyńskie,

BVG (beruflicher Vorsorge –  betriebliche Pensionskassen) – składki emerytalne z 2.Säule

ALV (Arbeitslosenversicherung) – ubzpieczenie na wypadek utraty pracy, dające prawo do zasiłku dla bezrobotnych.