Koniec z wynajmem mieszkania, niech żyje własność! Czy Ty też chcesz zostać właścicielem? Będziesz musiał nie tylko zacząć szukać idealnej nieruchomości w Szwajcarii, ale także zainteresować się sfinansowaniem wymarzonego obiektu. Ile potrzebujesz kapitału własnego, czy możesz wykorzystać swoje szwajcarskie fundusze emerytalne, jak spłacać (amortyzować kredyt w Szwajcarii) i jakie ubezpieczenia są zalecane? Poniżej opisujemy jeden z tych elementów czyli kwestie spłąty kredytu.

Amortyzacja tzw. drugiej hipoteki w Szwajcarii

Co do zasady, drugi kredyt hipoteczny  (druga część hipoteki) musi być spłacony w ciągu 15 lat, ale najpóźniej w momencie przejścia na emeryturę. Zwrotu / spłaty kredytu w Szwajcarii można dokonać na dwa sposoby. Amortyzacja bezpośrednia to wpłata uzgodnionej kwotę co roku. Zmniejsza się więc zadłużenie hipoteczne i odsetki, ale rośnie obciążenie podatkowe.

W przypadku amortyzacji pośredniej w Szwajcarii inwestujemy w plan oszczędnościowy najczęściej III filar w celu zgromadzenia niezbędnego kapitału. To ubezpieczenie kapitałowe jest zastawione na rzecz kredytodawcy hipotecznego. Na koniec umowy spłacana jest druga hipoteka z wpłaconego kapitału. Zadłużenie hipoteczne, odsetki i obciążenia podatkowe pozostają niezmienne. Dzięki zintegrowanej ochronie ubezpieczeniowej zdolność finansowa jest chroniona na wypadek niezdolności do pracy i śmierci.

Aby podjąć właściwą decyzję w swojej sytuacji odnośnie sposobu spłaty kredytu hipotecznego w Szwajcarii, zadaj sobie następujące pytania:

  • Czy uważasz, że obciążenie podatkowe, które ponosisz, jest wysokie?
  • Czy jesteś w stanie bez problemu udźwignąć koszty odsetek od kredytu hipotecznego?
  • Czy spodziewasz się wzrostu cen?

Jeśli odpowiesz „tak” na wszystkie te pytania, powinieneś wybrać amortyzację pośrednią; w przeciwnym razie wybierz amortyzację bezpośrednią.

Aby dobrać najlepsze rozwiązanie dla amortyzacji pośreniej trzeba ją dopasować do wieku oraz sytuacji rodzinnej .

Zapraszamy

Nieruchomości w Szwajcarii