Odpowiedzialność i prawo

Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

W codziennym życiu bywają takie sytuacje, gdy nieumyślnie spowodujemy jakąś szkodę. W takich chwilach przydaje się kompleksowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych osób bliskich, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu.

 

Pakiet ubezpieczeń firmowych.

Pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firm. Dzięki elastycznej konstrukcji zakres ubezpieczeń może objąć ochronę majątku i poszczególnych działań firm, zarówno tych o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej. Nie tylko modne, ale i niezbędne.

Wyobraźmy sobie sytuację, że w drodze do pracy stajemy się uczestnikami stłuczki drogowej. Może byliśmy trochę zaspani, lekko zdenerwowani zakorkowaną ulicą i głośno tykającymi wskazówkami zegarka jednocześnie oznajmiającymi, że już jesteśmy spóźnieni, ale z naszego punktu widzenia wcale nie jesteśmy sprawcami tej stłuczki. Bo mimo wszystkich okoliczności zawsze jednak uważnie zachowujemy się na drodze.

Niestety, drugi uczestnik zderzenia wychodzi z tego samego założenia i wspólnie dochodzicie do wniosku, że kwestię winy rozstrzygnąć może jedynie wezwana na miejsce policja. Trudno – do pracy już na pewno nie przyjedziemy na czas, ale przynajmniej, nikt nie zarzuci nam, że jesteśmy złym kierowcą.

Na miejsce, po dość długim oczekiwaniu, ale najważniejsze, że w końcu, dociera policja. I teraz zaskoczenie – dostajemy mandat. A przecież wcale nie jesteśmy winni. Możemy go przyjąć, albo sprawa zostanie skierowana do sądu. Dla świętego spokoju, mimo poczucia niesprawiedliwości i z obawy o ewentualne dodatkowe koszty – przyjmujemy.

Ale wyobraźmy sobie teraz, że posiadamy polisę ubezpieczeniową, która mogłaby nas ochronić przed tymi dodatkowymi kosztami i podtrzymać w nas poczucie bycia jednak dobrym uczestnikiem ruchu drogowego – bo przecież nie byliśmy winni powstałej stłuczce. Czy przyjmujemy mandat? Decyzję odmowną może pomóc podjąć zawarte wcześniej ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym jest odpowiednie dla każdego. W szczególności ubezpieczenie to polecane jest posiadaczom nieruchomości i osobom, które są najemcami lub wynajmują nieruchomość.

FAQ

Od czego może chronić polisa ochrony prawnej?
Co zawiera polisa ochrony prawnej?