Samochód w Szwajcarii

Zderzenie z rzeczywistością może być bolesne. Wyprzedź nieszczęście i kup najlepsze ubezpieczenie samochodu.

 

OC - ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC docenisz, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd wyrządzisz komuś szkodę, za którą nie musisz płacić z własnej kieszeni.

Obejmuje ono dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tak zwane ubezpieczenie OC)
 • Dobrowolne ubezpieczenia, takie jak: autocasco (tak zwane ubezpieczenie AC, które dzieli się w Szwajcarii na „teilkasko” oraz Volkasko”), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (tak zwane ubezpieczenie NNW), ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Twoje korzyści

 • Dobór najlepszego ubezpieczenia
 • Pełna ochrona
 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Assistance
 • Indywidualne negocjacje kontraktu

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

 

Ubezpieczenie auta

Do przygotowania oferty ubezpieczenia auta potrzebne jest :

 • Dane osobowe( imię, nazwisko, data urodzenia,  dokładny adres w Szwajcarii, pozwolenie na pobyt)
 • Dane auta pozycja 18. Oraz 24 ze Szwajcarskiego dowodu rejestracyjnego.
 • 18. Stammnummer (N. Matricule)
 • 24. Typengenehmigung  (Reception par type)
 • Data zdania egzaminu na prawo jazdy ( na odwrocie dokumentu)  
 • Jeżeli posiadasz już ubezpieczenie auta, a kontrakt dobiega końca za 6 miesięcy lub rok, prześlij polisę ubezpieczeniową do porównania.

FAQ

W jaki sposób mogę zmienić dane na polisie w trakcie trwania ubezpieczenia?
Czy Zielona Karta jest jeszcze potrzebna?