Emerytura w Szwajcarii

W Szwajcarii emerytura państwowa to bazowy system ubezpieczeń dla osób starszych i ich krewnych w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej. Kluczową rolę pełni również fundusz emerytalny zawodowy i fundusz emerytalny indywidualny, to te fundusze zapewniają pomoc z zakresu ubezpieczeń na starość.

Emerytura Państwowa (AHV,AVS 1. Filar)   i Fundusz emerytalny zawodowy ( 2. filar,BVG,LPP)

Mężczyźni po 65 roku życia i kobiety po 64 roku życia, mają prawo do ubiegania się o emeryturę Państwową. W tym przypadku dochodzi jednak kwestia wcześniejszym opłacanych składek, średni dochód, ilość przepracowanych lat. Ponadto, dochód, który otrzymały osoby będące w związku małżeńskim, są dzielone na połowę.

5 zalet posiadania 3 filaru w Szwajcarii

 Reasumując, nie łatwo jest dostać pełną emeryturę państwową filaru pierwszego. Mimo tego, można się starać o inne ubezpieczenia, nasza oferta Ci to ułatwi.

Podobnie, starając się o fundusz emerytalny zawodowy (2. filar, BVG, LPP) uzyskanie świadczeń do łatwych zadań nie należy. Trzeba sprostać wymaganiom takim jak:  ukończenie 65 lat w przypadku mężczyzn i 64 lat w przypadku kobiet. Wielkość świadczenia zależna jest od obliczeń procentowych (6,8%) nazbieranych środków przez osobę ubezpieczona. Niestety, bardzo często wypłacane fundusze z tych tytułów nie są wystarczające by pokryć podstawowe potrzeby osób ubezpieczonych, dlatego taka osoba, musi ubiegać się o dodatkowe fundusze z innych źródeł.

Fundusz emerytalny indywidualny

Wydaje się więc, że Fundusz emerytalny indywidualny (3. filar) jest najprostszą formą ubezpieczenia na emeryturę w Szwajcarii. Wystarczy, że podpisze umowę emerytalną, a za naszym pośrednictwem, wszystkie dokumenty zostaną dopięte na ostatni guzik.

Fundusz ten, może służyć jako dodatkowe środki na czas spokojnej starości. System indywidualnych funduszy wiąże się z ulgami podatkowymi dla osoby ubezpieczonej. Istotną kwestią jest to, że warunki świadczenia są wyznaczane indywidualnie, a dobro klienta jest dla nas na pierwszym miejscu. Zapewniany również świadczenia na wypadek inwalidztwa oraz z powodu niezdolności do pracy.

Twoje korzyści

  • Oszczędności 
  • Ochrona rodziny
  • Zabezpieczenie ememerytale
  • Zwrot podatku w Szwajcarii
  • Dodatkowy zysk
  • Gwarancja środków
  • Składka dopasowana do sytuacji finansowej

Dlaczego warto oszczędzać?

Emerytura z I filaru i II filaru wyniesie jedynie 40-60% wcześniejszych dochodów. Oszczędzanie w ramach dobrowolnego III filaru pozwoli zebrać kapitał na wyższą emeryturę.

 

I i II filar emerytury to za mało

Dla zarobków równych średniej krajowej współczynnik zastąpienia, czyli stosunek pierwszej wypłaconej emerytury z I i II filaru do ostatniego wynagrodzenia, wyniesie jedynie 40-60% wcześniejszych dochodów.