Hipoteka

Marzysz o swoich czterech ścianach?? Zrealizuj swój sen i stań się właścicielem Twojego domu/mieszkania w Szwajcarii.Hipoteka w Szwajcarii. Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby móc starać się o kredyt hipoteczny w Szwajcarii? Jaki sposób amortyzacji kredytu powinieneś wybrać, aby najlepiej odpowiadał Twojej sytuacji? Poprowadzimy Cię poprzez tę procedurę i dobierzemy najlepsze dla Ciebie rozwiązania jeżeli  chodzi o Hipotekę  w Szwajcarii.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o zakupie domu/mieszkania w Szwajcarii.

Kredyt hipoteczny (hipoteka w Szwajcarii)  to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka  ustanowiona na rzecz banku kredytującego.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, ale nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty górna wartość hipoteki może zmieniać się.

Do zakupu domu w Szwajcarii potrzebujemy przynajmniej 20% wartości  nieruchomości. Kredyt hipoteczny (Hipoteka w Szwajcarii) tym samym może prezentować maksymalnie 80% wartości. 20% środków własnych możemy zebrać z naszych oszczędności, planów emerytalnych, akcji, obligacji, ubezpieczenia na życie oraz innych źródeł.

 

Zdolność kredytowa

Bank/Ubezpieczyciel ma za zadanie zabezpieczyć naszą sytuację w momencie kiedy stopy procentowe wzrosną.

Zdolność kredytowa jest wyliczana indywidualnie I zawiera kilka kryteriów: stopy procentowe na poziomie 5% jest aktualnie używana do wyliczania zdolności kredytowej. Wszystkie koszty nie mogą przekroczyć 33 % naszego dochodu brutto.