Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania i domu w Szwajcarii

Warto ubezpieczyć mieszkanie, by zapewnić sobie spokój i komfort na wypadek zalania, pożaru, kradzieży, klęsk żywiołowych. Wybierając naszą ofertę i odpowiednie ubezpieczenie zapewnisz sobie odszkodowanie. Nie ryzykuj starty dużej ilości pieniędzy, lepiej się zabezpieczyć na przyszłość!

Co zyskasz?

W domu lub mieszkaniu może się zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej. Z naszym ubezpieczeniem pomożemy Ci w razie niespodziewanych problemów. Wypłacimy pieniądze, jeżeli wyposażenie Twojego domu lub mieszkania, np.:

  • zniszczy powódź, huragan, ogień lub inne tzw. zdarzenie losowe
  • ktoś zniszczy umyślnie, np. uszkodzi drzwi, wybije szybę w oknie
  • ukradną złodzieje, np. włamią się i wyniosą komputer, biżuterię.

Twoje korzyści

  • Dobór najlepszego ubezpieczenia
  • Szeroki zakres
  • Odszkodowanie za utracony majątek

FAQ


Jak ubezpieczyć mieszkanie wynajmowane?
Zarówno właściciel mieszkania jak i najemca powinni zadbać o ubezpieczenie.

  • Właściciel mieszkania powinien zadbać przede wszystkim o ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto też by kupił ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które pokryje szkody w takiej sytuacji jak np. zalanie mieszkania sąsiada z powodu awarii instalacji wodociągowej.
  • Najemca powinien ubezpieczyć od ryzyka ognia i innych sytuacji losowych oraz od ryzyka kradzieży te elementy majątku, których sam jest właścicielem (meble, laptop, telewizor). Warto rozważyć zakup ubezpieczenia OC w życia prywatnym, które przyda się, gdy np. dojdzie do zalania mieszkania sąsiada z wyraźnej winy najemcy.


Co to jest indeksacja sumy ubezpieczenia?
Współczynnik indeksacji jest zgodny z publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych nieżywnościowych za poprzedni rok kalendarzowy. Przy kontynuowaniu umowy ubezpieczenia w drugim roku, zakładając, że nie ulega zmianie suma ubezpieczenia, można dokonać indeksacji sumy ubezpieczenia na nowy okres ubezpieczenia. Nowa suma ubezpieczenia jest powiększona o współczynnik indeksacji.